Reklamer

Webhotelnu.dk er finansieret af reklamer. Da reklamer er vores eneste indtægt ville vi ikke kunne guide eller hjælpe dig uden denne indtægt, vi sætter en ære i at forsøge og finde de informationer som vi håber kan hjælpe dig i jagten på din næste webhotel-udbyder. Hvis du benytter vores side og klikker på et af vores links modtager vi en provision af dit køb, det er måden vi tjener penge på.

Det fungere på denne måde, du klikker på et link, når du har gjort dette vil annoncøren, i det her tilfælde webhotel-udbyderen, placere en cookie på din computer. Cookien vil så sikre, at hvis du indenfor en given tidsperiode vælge at købe et webhotel eller andre produkter hos dem, så er det webhotelnu.dk, som modtager en provision da du typisk fandt dem igennem os

Vores tjeneste gør det på ingen måde dyrere for dig at købe dit domæne, eller webhotel. Vi er blot et led som hjælper de forskellige webhosting-udbydere med at finde kunder, Du har derved ikke tabt noget på at bruge os, vi ønsker at tænke på det således at vi hjælper dig med at finde den rigtige udbyder og forhåbentlig os at du sparer nogle penge!